Baggeren voor een nieuwe spoorbaan bij Nieuwerkerk

Objectnummer 35192
Baggeren voor een nieuwe spoorbaan bij Nieuwerkerk

Specificaties

Over het object

Zwart-wit foto van de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe spoorbaan van Nieuwerkerk naar Rotterdam. In het water liggen twee boten die water en slib oppompen. Het water dat wordt gedempt ligt naast stukken land. Aan de achterkant van de foto is tweemaal met rood potlood het nummer 857 geschreven. Ook op de achterkant is met potlood de titel 'Nieuwerkerk Aanleg nieuwe spoorbaan naar Rotterdam' geschreven. Voorts is achterop de foto in rood een slecht leesbare stempel aangebracht van de 'Dienst van Economische Zaken'. De rest van het stempel is onleesbaar. Ook is er in zwart een datum aangebracht 'Publiciteit / Nederl. Spoorw. / Utrecht'.