Een stand op een tentoonstelling over de oorlogsschade in Frankrijk

Objectnummer 35624
Een stand op een tentoonstelling over de oorlogsschade in Frankrijk

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een gedeelte van een stand over oorlogsschade in Frankrijk. De naam van de stand is "Alles wat in 5 jaar verwoest werd is in 2 jaar geheel hersteld opdat ge in slechts enkele uren veilig en comfortabel kunt reizen". Op een paneel is een aantal foto's bevestigd die een gedeelte van de schade laat zien, zoals aan stations, bruggen, seinhuizen en spoorlijnen. Boven het paneel staan letters die samen Société nationale des chemins de fer français' (SNCF) vormen, de nationale spoorwegmaatschappij van Frankrijk. De foto is de linkerkant van een tweeluik van deze tentoonstelling. Onder de foto is met blauwe pen het oude objectnummer 4788 en met een zwarte pen de titel 'Franse stand Voorjaar 1947' geschreven. Op de achterkant van de foto is een blauwe stempel aangebracht van de "Dienst van Economische zaken / 6e Afdeeling / Foto- en Documentatie Bureau' met de datum '8 aug 1947' aangebracht.