Aandrijvingsmachine zonder band

Objectnummer 35698
Aandrijvingsmachine zonder band

Over het object

Zwart-witfoto van een machine die met een band kan worden verbonden voor allerhande aandrijving. De machine staat in een ruimte met tegels en een houten wand. Er staan dozen en zakken tegen de wand. Op de achterkant van de foto is een rood stempel 'foto / Ned. Spoorw. / Afd. Propaganda / Gerdessen' en een blauw stempel van de 'Dienst van Economische Zaken / 6e Afdeelingen / Foto- en Documentatie Bureau' met de datum '31 mei 1947' gezet. Voorts is met een rood potlood en grijs potlood het oude object nummer 6513 geschreven.