Het station van Zwolle versierd

Objectnummer 35699
Het station van Zwolle versierd

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto, gebruikt als ansichtkaart, van het versierde station van Zwolle in de nacht. Het gebouw is versierd met lampjes die branden in de nacht. De contouren van het gebouw zijn zo zichtbaar. Boven het timpaan is een verlichte "W" te zien. Het station is versierd ter ere van de abdicatie van koningin Wilhelmina en de troonsbestijging van prinses Juliana. Onder de foto is met een zwarte pen 'sept 1948' geschreven en de titel 'Zwolle' en met blauwe pen het oude objectnummer 4774. Achterop de foto zijn lijnen gedrukt en is met potlood geschreven.