Electrificatie Leeuwarden-Zwolle, 18 mei 1952

Objectnummer 36242
Electrificatie Leeuwarden-Zwolle, 18 mei 1952

Specificaties

Over het object

Groot, geglazuurd aardewerken bord met een rijkversierde rand met, in het blauw, bloemmotieven. In het midden een voorstelling van een landkaart ingezoomd op de provincie Friesland. Met oranje stippen zijn steden en dorpen aangeduid, bij de grotere steden staat ook de naam vermeld. Verder zijn de spoorlijnen in Friesland aangegeven met als middelpunt Leeuwarden, met een voorstelling van de Oldehove. De trajecten lopen ook door buiten de provincie richting Groningen en Zwolle. Deze laatste wordt aangeduid met een kerkgebouw en de stadsnaam op een banderol. Op het traject van Zwolle naar Leeuwarden is een groene elektrisch treinstel in zijaanzicht afgebeeld. Er zijn verspreid over de kaart vijf bussen afgebeeld met eronder, op een banderol, de naam van de Friese vervoerdersmaatschappij: "L.A.B.O", "N.O.F.", "L.A.B", "N.T.M" en "Z.W.L". Rechts naast de weergave van de provincie is het wapen van Friesland afgebeeld, met eronder de tekst "Electrificatie Leeuwarden - Zwolle". Hieronder staat de datum "18 mei 1952" omringd door een bloemenkrans. Op zee zijn meerdere schepen te zien. Op de onderzijde staat het opschrift: "Ir. F. Q. Den Hollander, president, directeur N.S.". Eronder een wapenschild met "Makkum" erin. Met een metalen ophangoog kan het bord worden opgehangen.