Een schilder aan het werk in de werkplaats van Amersfoort

Objectnummer 35730
Een schilder aan het werk in de werkplaats van Amersfoort

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een schilder in de werkplaats in Amersfoort. Een schilder heeft een kwast in de hand en schildert een wagon. Er staat een pot verf naast hem. Onder de foto is met een zwarte pen de titel 'werkplaats Amersfoort' en het voormalige objectnummer 3768 geschreven. Om de foto heen is met een blauw stempel twee keer 'geen negatief' gestempeld. Op de achterkant van de foto is met potlood geschreven 'Amersfoort schilderswinkel' en een zwart stempel 'Foto / Ned. Spoorw. / Afd. propaganda/ Gerdessen'.