Een schilder aan het werk in de werkplaats van Amersfoort

Objectnummer 35731
Een schilder aan het werk in de werkplaats van Amersfoort

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een schilder in de werkplaats in Amersfoort. Een schilder heeft een verfspuit in de hand en schildert het woord 'Nederland' op de zijkant van een wagon. Het wagonnummer NS 55789 is al op de wagon gespoten. Onder de foto is met een zwarte pen de titel 'werkplaats Amersfoort' en het voormalige objectnummer 3769 geschreven. Om de foto heen is met een blauw stempel drie keer 'geen negatief' gestempeld en is met en blauwe pen doorgestreept. Op de achterkant van de foto is met potlood geschreven 'Amersfoort schilderswinkel spuiten' en een zwart stempel 'Foto / Ned. Spoorw. / Afd. propaganda/ Gerdessen'. Ook is een zwart stempel van de 'Dienst van Economische Zaken / 6e Afdeeling / Foto- en Documentatie Bureau' met de datum 29 mrt 1947.