Een vernield postrijtuig

Objectnummer 35749
Een vernield postrijtuig

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een verwoest interieur van een postrijtuig. Op de vloer ligt puin. De ramen zijn uit de deuren. De sponningen van de deuren zijn omgekruld. In het dak zit een gat. Onder de foto is met een zwarte pen de titel 'vernielde int. postwagen' en het voormalige objectnummer 4078 geschreven.