De verwoeste brug bij Buggenum

Objectnummer 36362
De verwoeste brug bij Buggenum

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van de kapotte brug over de Maas bij Buggenum. De enkelsporige brug ligt deels in het water, de brug is geknakt. Een deel van de brug staat nog op de de pijler en het bruggenhoofd. Er staan telegraafpalen naast. Onder de foto is met een zwarte pen de titel 'Buggenum', de datum 10-9-'45 het voormalige objectnummer 2.37 geschreven.