Station Rotterdam Maas

Objectnummer 34873
Station Rotterdam Maas

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte afbeelding in zwart-wit met als voorstelling de zijgevels van het kopstation Rotterdam Maas. De foto is genomen in de lengterichting van het gebouw. Te zien is de rijwielstalling aan de kopse kanten. Er ligt een trambaan naast het station. Onder de foto is met zwarte pen het nummer 1462 en de titel 'Rotterdam Maas' geschreven. Achterop de foto is met potlood 'Rotterdam Maas' geschreven en is een rood stempel aangebracht met 'Publiciteit / Nederlandsche Spoorwegen / Utrecht'.