Een stand met wissels en een handelinrichting in een tentoonstelling in Amsterdam over vervoer

Objectnummer 36412
Een stand met wissels en een handelinrichting in een tentoonstelling in Amsterdam over vervoer

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een stand over veiligheid in de tentoonstelling over vervoer in Nederland. De tentoonstelling in Amsterdam is een onderdeel van het eeuwfeest van de trein in Nederland. In een grote hal ligt een modelspoor met verschillende wissels in een stand. Ernaast staat een handelinrichting om wissels te bedienen. Aan de achterwand staat boven de wissels 'gewoon wissel met korte tongen' en bij de andere 'gewoon wissel met lange tongen en puntstuk met beweegbaren vleugel'. Onder de foto is met een zwarte pen de titel 'Tentoonstelling Trein 1839 Amsterdam' geschreven. Rechts naast de foto is met zwarte pen het oude fotonummer 2160 geschreven. Links naast de foto is een blauwe datumstempel aangebracht 'sep. 1939'.