Een spoor op een buitenterrein op een tentoonstelling in Amsterdam over vervoer

Objectnummer 36417
Een spoor op een buitenterrein op een tentoonstelling in Amsterdam over vervoer

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een buitenterrein op een tentoonstelling over vervoer in Nederland. De tentoonstelling in Amsterdam is een onderdeel van het eeuwfeest van de trein in Nederland. De foto toont de een spoor met een seinbrug en een trein met daarin een Mitropa-wagon. Een man loopt ernaast. Rechts op de foto staat op een ander spoor een open goederenwagon met het nummer 36760. Onder de foto is met een zwarte pen de titel 'Tentoonstelling Trein 1839' geschreven. Rechts naast de foto is met zwarte pen het oude fotonummer 2167 geschreven. Links naast de foto is een blauwe datumstempel aangebracht 'sep. 1939' en met zwarte pen 'negatief 9x12'.