De versiering op de perrons van Amsterdam Centraal Station ten behoeve van het eeuwfeest

Objectnummer 36427
De versiering op de perrons van Amsterdam Centraal Station ten behoeve van het eeuwfeest

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van het versierde 1e perron op Amsterdam Centraal Station. De versiering is aangebracht voor het feest ter ere van honderd jaar trein in Nederland. Op de perrons staan zuilen met een gevleugeld wiel erop. De zuilen staan in bloembakken. Tussen de zuilen hangen slingers. Op een bord aan de gevel van het gebouw staat 'retirade' en 'restaurant 1e en 2e klasse'. Onder de foto is met een zwarte pen 'Versiering Amsterdam CS 100 jaar N.S.' Boven de foto is met zwarte pen het oude fotonummer 2185 geschreven. Onder de foto is een blauwe datumstempel gezet van 'sep. 1939'. Om de foto heen is met een blauw stempel drie keer 'geen negatief' gestempeld.