Het emplacement bij Utrecht-Noord

Objectnummer 34908
Het emplacement bij Utrecht-Noord

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte afbeelding in zwart-wit met als voorstelling het emplacement bij Utrecht-Noord. Te zien zijn sporen onder bovenleiding en werkmannen die bezig zijn aan het spoor. Een seinenbordes met hoofdseinen geeft onveilige seinen weer. Links naast de foto is met een zwarte pen het nummer 2036 geschreven. Onder de foto is met zwarte pen de titel 'Utrecht Noord' geschreven. Links naast de afbeelding is een blauw een datumstempel aangebracht 'nov. 1938'.