Een poort als versiering bij het station van Den Dolder ten behoeve van het eeuwfeest

Objectnummer 36450
Een poort als versiering bij het station van Den Dolder ten behoeve van het eeuwfeest

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van de versiering bij het station van Den Dolder. De versieringen zijn aangebracht voor het eeuwfeest van de trein in Nederland. Een doorgang bestaande uit vierkante zuilen is neergezet bij het station. Op de zuilen staan vlaggenmasten met daar aan een driehoekige vlag, de punt wijzend naar beneden. Op de masten is een gestileerd gevleugeld wiel aangebracht. Tussen de masten is een slinger opgehangen. Links op de foto is een bord aan een mast te zien, met op dat bord het jaartal 1839 met een afbeelding van stoomlocomotief 'De Arend'. Eronder staat '35 km per uur' Rechts naast de mast hangt een bord met daarop het jaartal 1939 met een afbeelding van een stroomlijntreinstel Mat '36 erop en daaronder de tekst '120 km per uur'. Door de poort te zien, is een zuil neegezet met twee aanwijsborden eraan. Aan het bord dat naar links wijst staat 'Utrecht'. op het bord dat naar rechts wijst staat 'Amersfoort' en 'Naarden' Onder de foto is met een zwarte pen 'Versiering Den Dolder 100 jaar NS' en rechts van de foto het oude fotonummer 2211 geschreven. Links naast de foto is in blauw een datumstempel gezet van 'sep. 1939'.