Rongenwagen op de kop gezien

Objectnummer 36626
Rongenwagen op de kop gezien

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van de kopse kant van een rongenwagen. De wagen is ongeladen. De wagen staat op het spoor en heeft het opschrift NS-87647. Dit nummer staat ook op de opstaande rongen. Onder de foto is met zwarte pen de titel 'Latten-wagen' geschreven, waarbij het woord latten is doorgehaald. Eronder staat 'rongen' geschreven in grijs potlood. Naast de titel is met grijs potlood de nummers NS 87601-87650, 87701-87850 i.d. 1938 geschreven. Onder de foto is ook een blauw datumstempel gezet van 18 oct 1938, maar deze datum is doogehaald. Boven de foto is het fotonummer 1812 geschreven met zwarte pen.