Een stoomlocomotief bij de haven van Hoek van Holland

Objectnummer 36997
Een stoomlocomotief bij de haven van Hoek van Holland

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van twee mannen in uniform bij een boot in de haven van Hoek van Holland. De machinist begroet een kapitein. Ze staan op de kade naast een stoomboot.