Een paspoortcontrole bij Hoek van Holland

Objectnummer 37285
Een paspoortcontrole bij Hoek van Holland

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van de paspoortcontrole bij de grens van Hoek van Holland. Een controle beambte zit op een kruk en bekijkt een paspoort van een reiziger die bij de balie staat. Achter hem staat een rij reizigers. Onder de foto is met een blauwe pen de titel 'Passencontrôle te Hoek van Holland', het fotonummer 14628 en de datum 17-6 1959 geschreven. Op de achterkant van de foto een rood stempel van 'EZ6', welke met blauwe pen verder ingevuld is met 'datum : 17.6.'59' plaats: 'Hoek van Holland' 'onderwerp: 'passencontrôle'. Ook is er op de achterkant een rood stempel gezet met 'Foto / Ned. Spoorwegen / Afd. Propaganda / Gerdessen'.