Het spoor in een boog met opvallende betonnen portalen bij Hollandsche Rading

Objectnummer 37614
Het spoor in een boog met opvallende betonnen portalen bij Hollandsche Rading

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van de betonnen halfronde portalen op het baanvak tussen Utrecht en Hilversum. De foto is genomen bij Hollandse Rading, waar het spoor een boog maakt. Naast de foto is met blauwe pen de titel 'Baanvak Utrecht-Hilversum (Holl. Rading)', het fotonummer 14711 en de datum 29-6-1959 geschreven. Op de achterkant van de foto een rood stempel van 'EZ6', welke met blauwe pen verder ingevuld is met 'datum: 29 -6 '59', 'plaats: Holl. Rading' en 'onderwerp: Portalen baanvak Ut. Holl. Opdracht van : E.Z.' Voorts is een rood stempel gezet met 'Foto / Ned. Spoorwegen / Afd. Propaganda / Hessels'.