Een gesloten laadkist in Groningen bij graanstort

Objectnummer 37626
Een gesloten laadkist in Groningen bij graanstort

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een laadkist van Van Gend en Loos in Groningen. De gesloten laadkist staat met de deuren open tegen een muur aan. Uit de muur loopt een buis waardoor het graan wordt gestort in de laadkist. Voor de laadkist staat een opbouw van een vrachtwagen waar de laadkist op vervoerd kan worden. Naast de foto is met een blauwe pen het fotonummer 14729, de titel 'Gesloten laadkist te Groningen' en de datum 26-2-1959 geschreven. Op de achterkant van de foto is een rood stempel gezet van 'E.Z.6', welke verder is ingevuld met blauwe pen: 'dat opname: 26-2-59', 'plaats: Groningen', 'onderwerp: laadkisten (graan)', 'opdracht van: E.Z.'. Voorts is een rood stempel gezet met 'Foto / Ned. Spoorwegen / Afd. Propaganda / Hessels'.