Een gesloten laadkist in Groningen wordt volgestort met graan

Objectnummer 37627
Een gesloten laadkist in Groningen wordt volgestort met graan

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een laadkist van Van Gend en Loos in Groningen. De gesloten laadkist staat met de deuren open tegen een muur aan. Uit een buis wordt graan gestort in de laadkist. Op de laadkist staat het nummer NS-722402. Naast de foto is met een blauwe pen het fotonummer 14730, de titel 'Graan storten te Groningen (gesloten laadkist)' en de datum 26-2-1959 geschreven. Op de achterkant van de foto is een rood stempel gezet van 'E.Z.6', welke verder is ingevuld met blauwe pen: 'dat opname: 26-2-59', 'plaats: Groningen', 'onderwerp: laadkisten (graan)', 'opdracht van: E.Z.'. Voorts is een rood stempel gezet met 'Foto / Ned. Spoorwegen / Afd. Propaganda / Hessels'.