Een laadkist met geopende deuren en vaste laadklep in Utrecht

Objectnummer 37638
Een laadkist met geopende deuren en vaste laadklep in Utrecht

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een laadkist van Van Gend en Loos in Utrecht. De deuren van de laadkist staan open en de onderste klep is aan de laadkist vastgemaakt. De foto toont de binnenkant van de kist. Naast de foto is met een blauwe pen het fotonummer 14742, de titel ' gesloten Laadkist (Algin) Utrecht' en het jaartal 1959 geschreven. Op de achterkant van de foto is een rood stempel gezet van 'E.Z.6', welke verder is ingevuld met blauwe pen: 'dat opname: '59', 'plaats: Utrecht', 'laadkisten Algin', 'opdracht van: E.Z.'. Voorts is een rood stempel gezet met 'Foto / Ned. Spoorwegen / Afd. Propaganda / Hessels'.