Een laadkist staat half op een vrachtwagen in Utrecht

Objectnummer 37640
Een laadkist staat half op een vrachtwagen in Utrecht

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van vier laadkisten van Van Gend en Loos in Utrecht. De kisten staan op een open goederenwagen op het spoor. Een van de laadkisten wordt overgeplaatst van of op de trein. Haaks op de trein is een vrachtwagen geparkeerd. De laadkisten hebben de nummers NS-722193, NS-722194, NS-722195 en NS-722196. De wagon met de laadkisten staat tegen een stookjuk. Achter de wagen is een gedeelte van een gebouw met een vierkante schoorsteen te zien. Op het gebouw staat 'Firma C. Vermeulen boekhoud systemen'. Onder de foto is met een blauwe pen het fotonummer 14746, de titel ' gesloten Laadkist (Algin) Utrecht' en het jaartal 1959 geschreven. Op de achterkant van de foto is een rood stempel gezet van 'E.Z.6', welke verder is ingevuld met blauwe pen: 'dat opname: '59', 'plaats: Utrecht', 'laadkisten Algin', 'opdracht van: E.Z.'. Voorts is een rood stempel gezet met 'Foto / Ned. Spoorwegen / Afd. Propaganda / Hessels'.