Een groep kinderen bijeen in een zandgebied bij Terhorsterzand

Objectnummer 37664
Een groep kinderen bijeen in een zandgebied bij Terhorsterzand

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van kinderen in een stuifzandgebied bij Terhorsterzand. De groep is daar voor een kindervakantiefeest. Op de voorgrond zit een man. In een boom hangt een vlag van het Rode Kruis. De deelnemers lopen door het zand. Onder de foto is met een blauwe pen het fotonummer 14778, de titel 'Ter Horsterzand (Kindertrein vakantiekinderfeest)' en de datum 16.7.'59 geschreven. Op de achterkant van de foto is een rood stempel gezet van 'E.Z.6', welke verder is ingevuld met blauwe pen: datum: '16.7.'59', 'plaats: Terhorsterzand ', 'opdracht van: E.Z.'. Voorts is een rood stempel gezet met 'Foto / Ned. Spoorwegen / Afd. Propaganda / Hessels'.