Kinderen lopen door het landschap bij Terhorsterzand

Objectnummer 37666
Kinderen lopen door het landschap bij Terhorsterzand

Specificaties

Over het object

Op bruin papier geplakte zwart-witfoto van een groep kinderen in Terhorsterzand. Ze lopen door het landschap met bomen, duinen en heide. De groep is daar voor een kindervakantiefeest. Onder de foto is met een blauwe pen het fotonummer 14785, de titel 'Terhorsterzand' en de datum 16.7.'59 geschreven. Op de achterkant van de foto is een rood stempel gezet van 'E.Z.6', welke verder is ingevuld met blauwe pen: datum: '16.7.'59', 'plaats: Beilen ', 'onderwerp aankomst kindertrein', 'opdracht van: E.Z.'.