Oorkonde namens oud-onderduikers

Objectnummer 11857
Oorkonde namens oud-onderduikers

Over het object

Met kalligrafie op perkament vervaardigde oorkonde met daarop in zwart, rood en goud de tekst: 'Toen in de jaren 1941-1945 een aantal Nederlanders, waaronder vele politieambtenaren, zich uit lijfsbehoud aan de greep van den bezetter moesten onttrekken, vonden zij een veilig onderkomen bij verschillende diensten der Nederlandsche Spoorwegen. Als blijk van erkentelijkheid voor daarbij betoond goed-vaderlandsch begrip en ondervonden medewerking is namens velen dezer 'oud onderduikers' op 21 november 1946 dit schilderij aangeboden aan de Directie der N.V. Nederlandsche Spoorwegen. Namens de 'oud-onderduikers'." Daaronder negen handtekeningen. Links nogmaals de datum: 'Utrecht, 21 november 1946.