Bezoek van Z.K.H. prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939'.

Objectnummer 30104
Bezoek van Z.K.H. prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939'.

Specificaties

Over het object

Afbeelding in zwart-wit met als voorstelling een bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939', welke gehouden werd ter gelegneheid van het eeuwfeest der Nederlandsche SPoorwegen (NS). Te zien is hoe de prins wordt rondgeleid langs de ouderwetse vervoersmiddelen en kostuums. Achter de prins is burgemeester dr. W. de Vlugt te zien. Op de achterzijden van de afbeelding in zwart een een stempel van N.V. Polygoon, met negatiefnummer 639-845. Daaronder is een strookje papier geplakt met in zwart getypte tekst over de voorstelling van de afbeelding.