Bezoek van Z.K.H. prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939'.

Objectnummer 30106
Bezoek van Z.K.H. prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939'.

Specificaties

Over het object

Afbeelding in zwart-wit met als voorstelling een bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939', welke gehouden werd ter gelegenheid van het eeuwfeest der Nederlandsche Spoorwegen (NS). Te zien is hoe de prins in een van de rijtuigen van de Arend heeft plaatsgenomen, toegezwaaid door schoolkinderen. Op de achterzijde van de afbeelding in zwart een een stempel van N.V. Polygoon, met negatiefnummer 6396379. Daaronder is een strookje papier geplakt met in zwart getypte tekst over de voorstelling van de afbeelding.