Bezoek van Z.K.H. prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939'.

Objectnummer 30107
Bezoek van Z.K.H. prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939'.

Specificaties

Over het object

Afbeelding in zwart-wit met als voorstelling een bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard aan de tentoonstelling 'De Trein 1839-1939', welke gehouden werd ter gelegenheid van het eeuwfeest der Nederlandsche Spoorwegen (NS). Te zien is hoe enkele notabelen in een van de rijtuigen van de Arend hebben plaatsgenomen, terwijl buiten de wagon het vertreksein gegeven wordt. Op de achterzijde van de afbeelding in zwart een een stempel van N.V. Polygoon, met negatiefnummer 6396160.