Aan G.W. van Rheenen ter herinnering aan Uw illegaal spoorwegwerk tijdens de staking

Objectnummer 30351
Aan G.W. van Rheenen ter herinnering aan Uw illegaal spoorwegwerk  tijdens de staking

Specificaties

Over het object

Gesteendrukt en met de hand verder bijgekleurde oorkonde gericht aan de heer G.W. van Rheenen, 'ter herinnering aan uw illegaal spoorwegwerk tijdens de staking'. Van Rheenen bracht tijdens de spoorwegstaking de salarissen van de ondergedoken spoorwegmedewerkers rond. Bovenaan de oorkonde bevindt zich een kroon welke een oranje en goud gekleurd kader bij elkaar houdt. Daaronder een leeuw boven een oranjegekleurd lint met daarin de tekst 'Je maintendrai'. Links de datum 11-9-1944, rechts de datum 7-5-1945. Daaronder in blauw de naam van de heer Van Rheenen. Links een voorstelling van een dorp in brand en een kapotte spoorlijn, rechts in grijs een stoomlocomotief uit de 3900-serie. Bovenaan in beide hoeken een goudkleurig gevleugeld wiel. Links onderaan in een brede band de tekst: 'een woord van dank, een woord van eer, voor hen die zich telkens weer in de waagschaal stelden. Want de wreede bezetter ten spijt, kwam het salaris steeds op tijd dank zij deze spoorweghelden.' Onderaan in goudkleur in een oranje lint: 'Nederlandsche Spoorwegen'. Links in rood de tekst: 'Steendr. Fa. W.J. Lammerts van Bueren Utr.' Rechts, eveneens in rood: 'P. Emmeldt, 11-8-1945.'