Luchtbescherming HGB

Objectnummer 30360
Luchtbescherming HGB

Specificaties

Over het object

Op dun wit papier met dikke stift geschreven aankondiging waarin het daarvoor aangewezen NS-personeel wordt opgeroepen om te helpen met het graven van schuilloopgraven vlak voor het Hoofddirectiegebouw van NS in Utrecht. De tekst luidt: 'Luchtbescherming HGB / Hedenmorgen zal worden begonnen / met het graven der schuilloopgraven. / Het daarvoor aangewezen personeel / moet zich om 9 uur melden op / Kamer No. 1, HGB III. / 2/9/ '39'. De potloodlijntjes waartussen geschreven is, zijn vaag zichtbaar. Op de achterzijde is met potlood in de rechter onderhoek geschreven: '3 stuks van deze mededeeling werden op 1 sept. 1939 (mobilisatiedag) 's avonds laat ten huize van opr. teekenaar Brandsma door dezen vervaardigd en volgende morgen door Cdb Mali in de drie HGB's aangeplakt! Ontv. 15/4-'46 van Afd. Chef Mali HGB II.'