Sein: Veilig te Lottum, nabij wachtpost 60, zomer 1945

Objectnummer 30431

Vanwege auteursrechten is deze afbeelding niet beschikbaar.

Specificaties

Over het object

Afbeelding in zwart-wit met als voorstelling een onverharde weg waarop een auto staat. Uit de auto zijn twee mannen gekomen die naar de seinpaal kijken welke het sein 'veilig' geeft. Links op de achtergrond in beeld een huisje of wachtpost met het nummer 60. Links in beeld resten van spoor. Aan de foto is een papier geplakt met daarop geschreven: 'Zomer 1945, (ziende naar het Zuiden). De tengevolge van de vernielingen nog "veilig" toonende inrijseinpaal te Lottum nabij Wachtpost 60, herinneert er aan dat de autoweg van thans, voorheen spoorweg was. Alle spoorstaven hebben de Duitschers tuschen de lasschen laten springen. Met herstelling van de spoorbaan Blerick-Venray is men druk bezig.' Op de achterzijde met potlood: 'Waar eens de spoorlijn Venlo-Nijmegen lag" -> dit eventueel in Spoor- en tramwegen". Eronder: 'Lottum, autoweg voorheen spoorbaan. sein staat nogop veilig sinds 1944" Rechts onderin een stempel van J.L. Barendsen, Roermond.