Dienstorder no 517* : OPROEP aan het personeel der Nederlandsche Spoorwegen tot het dienst nemen bij de Deutsche Reichsbahn in Duitschland - Utrecht, 1 april 1942

Objectnummer 30609
Dienstorder no 517* : OPROEP aan het personeel der Nederlandsche Spoorwegen tot het dienst nemen bij de Deutsche Reichsbahn in Duitschland -  Utrecht, 1 april 1942

Specificaties

Over het object

In zwart op ongebleekt papier gedrukte Dienstorder, no. 517, uitgegeven op 1 april 1942 met als onderwerp de OPROEP aan het personeel der Nederlandsche Spoorwegen tot het dienst nemen bij de Deutsche Reichsbahn in Duitschland. In tien punten worden de voorwaarden en loonschalen genoemd. Op de achterse bladzijde een strookje welke afgescheurd dient te worden zodat gecontroleerd kan worden wie welke dienstorder ontvangen heeft. Het strookje is niet ingevuld. Bij deze dienstorder een eveneens niet ingevuld Aanmeldingsformulier.