Dienstorder no 535* : HERHAALDE OPROEP tot het dienst nemen bij de Deutsche Reichsbahn in Duitschland - Utrecht, 9 Mei 1942

Objectnummer 30610
Dienstorder no 535* : HERHAALDE OPROEP tot het dienst nemen bij de Deutsche Reichsbahn in Duitschland - Utrecht, 9 Mei 1942

Over het object

In zwart op ongebleekt papier gedrukte Dienstorder, no. 535, uitgegeven op 9 Mei 1942 met als onderwerp een 'HERHAALDE OPROEP aan het personeel der Nederlandsche Spoorwegen tot het dienst nemen bij de Deutsche Reichsbahn in Duitschland'. Uit de dienstorder blijkt dat er bij een eerdere oproep te weinig animo was en dat de rijwilligheid inmiddels een verplichting kan worden. Onderaan een strookje welke afgescheurd dient te worden zodat gecontroleerd kan worden wie welke dienstorder ontvangen heeft. Het strookje is niet ingevuld. Eveneens onderaan: 'K 2347'.