Vrijstelling van veiligheidsmaatregelen -1945, no. 7779

Objectnummer 30611
Vrijstelling van veiligheidsmaatregelen -1945, no. 7779

Over het object

Aan twee zijden in zwart op ongebleekt papier gedrukte 'Vrijstelling van Veiligheidsmaatregelen' uitgegeven door de Geallieerde Overzeesche Strijdkrachten op 30 maart 1945, ten name van Jan Huisman uit Den Bosch. 'De bovengenoemde persoon is zoaal aan ommezijde vermeld, vijrgesteld van beperkingen ten aanzien van Avondklok en Reizen'. Op de achterzijde de reden en bijzonderheden: De heer Huisman is 'railway inspector'. Deze verguning is afgegeven op 30 maart 1945 en van origine geldig tot 30 april 1945. In het ovale paarse stempel op de achterzijde is echter aanngegeven: 'extend untill 3 June 1945'.