Opdracht om naar bevrijd gebied te reizen

Objectnummer 30612
Opdracht om naar bevrijd gebied te reizen

Over het object

In zwart op ongebleekt papier gedrukte brief afkomstig van de Militair Commissaris in Noord-Brabant. Gedateerd te Vught op 20 april 1945 en gericht aan J. Huisman met de opdracht zich zo snel mogelijk naar het onlangs bevrijde gebied te begeven in zijn fucntie van controleur bij de Nederlandsche Spoorwegen, teneinde aldaar mede te werken aan bij het weder op gang brengen van de spoorwegdienst op de lijn Nijmegen-Dordrecht, de lijn Den Bosch-Utrecht en de lijnen in de provincie Utrecht. De tekst is zowel in het Nederlands als het Engels opgesteld en voorzien van twee stempels en handtekeningen. Rechts bovenin, minuscuul: 'K 2311'.