Politieke betrouwbaarheidsverklaring

Objectnummer 30613
Politieke betrouwbaarheidsverklaring

Specificaties

Over het object

In zwart op ongebleekt papier gedrukte verklaring afkomstig van de Politieke Recherche van de Politie 's-Hertogenbosch. De Verklaring is voorbedrukt en met typemachine verder aangevuld. Het betreft een verklaring waarbij het 'Hoofd van de Politieke Recherche bij het Militair Gezag, District 's-Hertogenbosch, verklaart dat Jan Huisman voor zoover hem bekend politiek betrouwbaar is.' Het stuk is gedateerd 26 april 1945, namens het hoofd van de Politieke Recherche C. Verhagen en ondertekend door J.H. van Attvelt. Linksonderin: 'K1442'.