Vrijstelling van veiligheidsmaatregelen -1945, no. 82551

Objectnummer 30617
Vrijstelling van veiligheidsmaatregelen -1945, no. 82551

Over het object

Aan twee zijden in zwart op ongebleekt papier gedrukte 'Vrijstelling van Veiligheidsmaatregelen' uitgegeven door de Geallieerde Overzeesche Strijdkrachten op 30 maart 1945, ten name van Jan Huisman uit Den Bosch. 'De bovengenoemde persoon is zoals aan ommezijde vermeld, vijrgesteld van beperkingen ten aanzien van Reizen'. Op de achterzijde de reden en bijzonderheden: De heer Huisman mag de Waalbrug bij Arnhem naar Utrecht passeren op bepaalde data tussen bepaalde tijden in een auto met nummer 49962. Deze verguning is afgegeven op 11 mei 1945 en geldig tot 24 mei 1945. Het betreft een 'Code 316'.