Het graven van loopgraven bij HGB III

Objectnummer 30801

Vanwege auteursrechten is deze afbeelding niet beschikbaar.

Specificaties

Over het object

Afbeelding in zwart-wit met als voorstelling een blik op een grasveld bij HGB III waarop verschillende mensen een loopgraaf aan het graven zijn. Ze zijn al flink opgschoten: ze staan tot hun schouders in de loopgraaf. Op de voorgrond poserende heren met schoppen in de hand. Verder naar achteren gravende mannen waarbij een blond meisje met geruite jurk toekijkt. Op de achterzijde is met pen geschreven: 'Op 1 sept.'39 gaf de Directie der Ned. Spoorwegen opdracht om de volgende dag een aanvang te maken met het graven van open schuilloopgraven voor en achter de Hoofdadministratiegebouwen te Utrecht door de ambtenaren zelf. In de nacht van 1 op 2 sept. '39 werden aanplakbiljetten geteekend (de opdracht der Directie werd ca. 16 uur 45 op 1 sept. gegeven waardoor de ambtenaren niet meer in zijn geheel te instrueren waren) welke biljetten de volgende ochtend op de deuren der buraux aangeslagen werden. Om 9 uur 2 sept. '39 werden de schoppen uitgereikt en werd met de werkzaamheden begonnen. Op 2 sept, 4 en 5 sept. werden deze werkzaamheden voortgezet waarna 2 Compagniën Genietroepen de taak overnamen. Deze opname werd op 4 sept. genomen. Van voor naar achter de Heeren P.A. Wilbrink ba., W.R.H. Maassen cs., J.K. v. Vulpen ba., C.J.H. v. Olderen o.t., J. Zweers b.a.'. Onderaan, ondersteboven, een paars stempel: 'Copyright J.H.H. Kramer, Pr. Julianaweg 3 Utrecht, postrekening 199863'.