DISCLAIMER

COPYRIGHT © 2010 Spoorwegmuseum
Alle rechten voorbehouden.
Op deze pagina's rusten copyrights die toebehoren aan Het Spoorwegmuseum. Niets uit deze pagina's mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik of voor gebruik door leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs. Voor elke uitzondering hierop dient er uitdrukkelijk toestemming gevraagd te worden aan Het Spoorwegmuseum.

Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie

Spoorwegmuseum, afd. Communicatie & PR, Evertjan de Rooij (e-mail)

Het spel

Dit spel is ontwikkeld door studenten van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, faculteit voor Kunst, Media en Technologie.

Website Spoorwegmuseum en nieuwsbrief

Bureau Interactieve Communicatie [bic] - www.bicmultimedia.nl

Tot ziens in het Spoorwegmuseum!