Auteursrecht en disclaimer

Het Spoorwegmuseum beheert een collectie van ruim 200.000 objecten. De digitale afbeeldingen uit deze collectie kunt u onder verschillende voorwaarden hergebruiken.

Verschillende voorwaarden voor het gebruik van beeldmateriaal

Voor het publiceren en het gebruik van digitale afbeeldingen die op de website van het Spoorwegmuseum zijn gepubliceerd, kunt u de volgende voorwaarden tegenkomen:

  1. Creative Commons Licentie CC BY: U mag de afbeelding downloaden en gebruiken.
  2. Creative Commons Licentie CC By-NC.U mag de afbeelding downloaden onder voorwaarde van vermelding van de fotograaf en/of: ‘Collectie Spoorwegmuseum’.
  3. Gebruikslicentie Spoorwegmuseum (SPM 1.0): de afbeelding is op de website van het Spoorwegmuseum te zien, maar mag niet zonder meer worden hergebruikt. Hergebruik op welke wijze dan ook via internet, social media of anderszins is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.
  4. Licentie onbekend (SPM 2.0) Er zijn (nog) geen afspraken gemaakt met een auteursrechthebbende. Daarom is er op de website van het Spoorwegmuseum geen digitale afbeelding geplaatst.

Bent u auteursrechthebbende van afbeeldingen en ziet u dit niet als zodanig op onze website terug? Dan horen wij dat graag. U kunt met ons contact opnemen via beeldaanvraag@spoorwegmuseum.nl

U kunt daar ook de informatie opvragen voor het hergebruik van materiaal dat u op de website ziet maar niet kunt downloaden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens in onze museale collectie

Een deel van de (foto-) collectie van het Spoorwegmuseum is vanaf 1 januari 2023 op de website geplaatst en openbaar toegankelijk.

Het Spoorwegmuseum is zorgvuldig te werk gegaan met de persoonsgegevens uit deze collectie. Conform de geldende privacyregels van de AVG publiceren wij in de meeste gevallen alleen gegevens van personen van wie we zeker weten dat ze zijn overleden. In een klein aantal gevallen hebben we persoonsgegevens gedeeld van mensen die mogelijk nog in leven zouden kunnen zijn. We delen alleen gegevens van personen als wij verwachten dat de privacy van deze personen niet tot nauwelijks wordt geschaad. Foto’s en documenten die algemene persoonsgegevens als voor- en achternaam bevatten, zijn dus in principe gewoon raadpleegbaar.

Dit geldt niet zonder meer voor de zogeheten ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze worden in de AVG als volgt omschreven:

• Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
• Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;
• Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
• Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
• Gegevens over gezondheid;
• Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
• Genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

Vooralsnog zijn in de collectie maar zeer beperkt bijzondere persoonsgegevens gevonden.  Het betreft enkele gevallen van (reeds overleden) personen die aangesloten waren bij een verzetsorganisatie. Het Spoorwegmuseum heeft besloten deze gegevens openbaar te maken vanwege historisch onderzoek en in het maatschappelijk belang. Wanneer een foto of document andere bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens bevat van nog mogelijk levende personen zal de bron niet online beschikbaar zijn.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het privacy-beleid van het Spoorwegmuseum, neem dan gerust contact met ons op via: info@spoorwegmuseum.nl.