Privacy & Cookies

In het kort

We verwerken persoonsgegevens via verschillende websites met verschillende doeleinden. Hieronder geven we voor die websites aan welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Tevens leest u of we persoonsgegevens delen met anderen en hoe lang we de gegevens bewaren. Daarnaast leest u welke cookies we werken; door ons geplaatste cookies (1st party) en die van overige diensten (3rd party).

Spoorwegmuseum.nl

http://spoorwegmuseum.nl is onze algemene website. Hier plaatsen wij artikelen, nieuws en informatie over het museum. Mogelijk belandde u vanuit social media op deze website.

Spoorwegmuseum.crmplatform.nl

https://spoorwegmuseum.crmplatform.nl/aanmelden is onze website waar u zich kan aanmelden. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven, zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten als museum.

Spoorwegmuseum.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.