De Kinderen van Versteeg

“De kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol.”

Met dat geheime codebericht kreeg de directie van NS de bevestiging dat de stakingsoproep van Radio Oranje op 17 september 1944 echt waar was. Het betekende dat het spoorwegpersoneel in opdracht van de Nederlandse regering in Londen onmiddellijk in staking moest gaan. Versteeg was een van de schuilnamen van NS-directeur Willem Hupkes en met ‘zijn kinderen’ werden alle spoorwegmedewerkers bedoeld. Waarom moest NS het werk neerleggen, hoe verliep de staking en wat ging eraan vooraf? Ontdek de collectie van het Spoorwegmuseum en verhalen over NS in de Tweede Wereldoorlog door naar de verschillende thema’s te gaan en een voorwerp uit te kiezen.

For the English version of Versteeg’s Children, please click here.

Colofon

Inhoud: Spoorwegmuseum
Vormgeving: Jasper van Goor
Bouw: Brandwacht en Meijer
Console: Kiss the Frog
Website: BIC Multimedia
Techniek: Mudware
Fotografie: MilleCose – Femke Lockefeer
Engelse vertaling: Metamorfose Vertalingen
Partners: Bankgiro Loterij, Vrienden van het Spoorwegmuseum, NS, ProRail

Het Spoorwegmuseum dankt de volgende instanties en personen voor de medewerking: Beeldbank WO2-NIOD, Beeld en Geluid, Gemeentearchief Roermond, Hobbe de Bruyn, Erebegraafplaats Bloemendaal, Anneke van Heemstra, Piet Heerema, Herinneringscentrum Westerbork, A. van Herk, Het Utrechts Archief, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Joods Cultureel Kwartier, Nationaal Archief, het Nederlands Fotomuseum, NS, Bert Leeters, Victor Lanskink, Josie Lodema, Reinjan Mulder, Thom van Neck, Marianne Plijnaar, Spaarnestad Photo, Verzetsmuseum Amsterdam, Guus Veenendaal, Gerard Volmer, Wbooks, Yad Vashem.

Het Spoorwegmuseum heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot het museum wenden. Mocht u aanvullingen hebben, beschikken over objecten die u zou willen schenken of onvolkomenheden in de tekst zien, dan kunt u contact opnemen met info@spoorwegmuseum.nl