De hele zomervakantie, t/m 1 september, zijn wij 7 dagen per week geopend. Tot snel in het museum!

Onder Hoogspanning

Onder Hoogspanning

Een deel van de Nederlandse spoorlijnen is rond het jaar 1900 zwaar overbelast. Er wordt naar verschillende oplossingen gezocht, want het kan zo niet langer. Treinen kunnen bijvoorbeeld langer worden gemaakt, maar dan gaan ze langzamer. Daarnaast is gedacht aan het viersporig maken van de spoorlijnen. Dit blijkt echter te duur. Bovendien is er zonder aanzienlijke sloop geen plek in de binnensteden. De enige oplossing lijkt de elektrificatie van het spoorwegnetwerk. Elektrische treinen trekken sneller op, remmen sneller en rijden harder. Zo ontstaat meer ruimte op het spoor.

Eerste elektrische spoorlijn

De eerste elektrische spoorlijn wordt in 1908 geopend. Het is de spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam. Naar aanleiding van de hier geboekte successen besluiten de Nederlandse overheid en de directie van de NS in 1922 voor de elektrificatie van het Nederlandse spoor. Het voornemen is dat in 1958 alle sporen geëlektrificeerd zijn.

Mat '36

Als in mei 1936 het besluit genomen is om het zogeheten Middennet te elektrificeren, is dit groot nieuws. Naast de elektrificatie van 270 kilometer spoorworden er ook, voor die tijd, hypermoderne treinstellen geproduceerd. Dit nieuwe elektrische stroomlijnmaterieel krijgt een naam die afgeleid is van het jaar waarin het ontworpen is: Materieel’36 of kort gezegd Mat’36.

In de tentoonstelling Onder Hoogspanning is het laatste overgebleven treinstel van dit materieel, NS 252 te zien. Deze is de afgelopen jaren dankzij de STIBANS en een bijdrage van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseumgerestaureerd. Dit was nooit gelukt zonder de tomeloze inzet van onze vrijwilligers.

Je kunt een kijkje nemen in de voor die tijd hypermoderne technieken voor elektrisch rijden en zien hoe de aanleg van de bovenleiding en elektrificatie van het Middennet tot stand zijn gekomen.

Veel plezier!
Spoorwegmuseum