Brugmodellen

Het Eureka! moment

Ingenieur F.W. Conrad zorgde met zijn brugontwerpen ervoor dat in waterrijk Nederland de spoorlijnen zelfs over de waterwegen gebouwd konden worden. Zonder deze bruggen was het spoor geen succes geworden in dit land.

Eerste spoorlijn

De aanleg van de eerste spoorlijn in Nederland was om meerdere redenen een grote uitdaging. Er was nog niemand met de expertise en de ervaring om spoorlijnen te bouwen. Daarom werd er goed gekeken naar de spoorwegpioniers in Engeland. Maar elk land is anders en in Nederland liep men tegen andere problemen aan dan in Engeland.

F.W. Conrad

Frederik Willem Conrad werd in 1839 betrokken bij de aanleg van de eerste spoorlijn in Nederland tussen Amsterdam en Haarlem. Hij werd als deskundig ingenieur van Rijkswaterstaat uitgeleend aan de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij om de eerdere gemaakte plannen voor deze spoorlijn uiteindelijk tot uitvoering te brengen. Conrad wist zich te ontpoppen als een ingenieuze duizendpoot die voor vrijwel elk probleem of letterlijk obstakel een oplossing wist te vinden.

Frederik Willem Conrad

Beslissingen

Conrad moest met gezwinde spoed beslissingen nemen en toezicht houden op tal van zaken: de aanleg van een spoorbed, de rails zelf, de stoomlocomotieven en  hun brandstof, de rijtuigen, de werkplaatsen voor het onderhoud van dat materieel, de stations, de spoorbruggen en het aan te stellen personeel. Met de aanleg van de verlenging van Haarlem naar Rotterdam kwam Conrad voor een nieuwe uitdaging. Namelijk het bouwen van spoorbruggen.

Brugontwerpen

Conrad verwierf met het ontwerp en de bouw van uiteindelijk 98 spoorbruggen internationale faam.  Draaibruggen, vaste bruggen, rolbruggen, vijzelbruggen, kraanbruggen; met bijna 100 bruggen van allerlei aard zou Conrad zijn vaardigheden en veelzijdigheid volop etaleren.

Brugmodellen

Van alle bruggen werden volgens de eisen van het bestek ook modellen gemaakt. Het waren geen proefmodellen om de constructie te controleren, maar schaalmodellen om de opdrachtgever te demonstreren hoe de bruggen er in werkelijkheid uit zouden gaan zien. De modellen waren van absolute topkwaliteit en werden toegelaten op de beroemde ‘Great Exhibition’, de eerste Wereldtentoonstelling in Londen in 1851. Daarvoor werden ze al een keer tentoongesteld op Station Den Haag bij de officiële opening van dat station in 1843. Conrad heeft zijn bruggen toen persoonlijk gedemonstreerd aan alle uitgenodigde hoogwaardigheidsbekleders. De brugmodellen zijn bewaard gebleven en behoren 175 jaar later tot de topstukken van de collectie van Het Nederlands Spoorwegmuseum.