Vulcan locomotief

Objectnummer 2002

Specificaties

Echte stoomtrein

Omstreeks 1875 verschenen de eerste miniatuurlocomotieven die echt op stoom konden rijden. Ze hadden een stalen ketel, waaronder zich een spiritusbrandertje bevond. Daarmee kon het water in de ketel op stoom worden gebracht, waarna de locomotieven een aantal rondjes kon rijden, gewoon op de vloer of op een miniatuurspoorbaantje. Dat kon best gevaarlijk zijn, want de ketel werd gloeiend heet en kon bij een te hoge stoomdruk zelfs ontploffen! Een goed voorbeeld van zo’n miniatuurstoomtreintje is deze Vulkan locomotief die in 1882 door de Duitse firma Ernst Plank op de markt werd gebracht.