Schenkingsbeleid

Algemene voorwaarden

 • Schenkingen die zonder overleg met een van de conservatoren worden afgeleverd bij de kassa of informatiebalie van het museum kunnen helaas niet worden aangenomen. Dit geldt ook voor schenkingen die zonder afstemming per post aan het museum worden gezonden. Deze worden geretourneerd.
 • Of de schenking wordt geaccepteerd, hangt af van de vraag of een schenking bij ons verzamelbeleid past en/of we een dergelijk voorwerp nog niet in de collectie hebben. Het beleid is er op gericht om één of hooguit twee exemplaren van hetzelfde soort object in de collectie te bewaren. Het kan dus voorkomen dat na zorgvuldige afweging toch besloten wordt het aangeboden object niet aan de collectie toe te voegen.
 • Wij kunnen alleen schenkingen aannemen wanneer deze officieel worden overgedragen met een ingevuld schenkingsformulier. Het schenkingsformulier wordt u pas ter beschikking gesteld als overeengekomen is dat uw schenking wordt aangenomen.

Veel mensen gaan ervan uit dat hun schenking direct na overdracht wordt tentoongesteld in het museum. Dit is vrijwel nooit het geval. Of een object getoond wordt, hangt af van de vraag of het past in een bestaande of toekomstige tentoonstelling.

Speelgoedtrein vervaardigd voor F.W. Conrad, schenking 1928

Onze collectie

Wat past in onze collectie?

Het Spoorwegmuseum verzamelt voorwerpen die te maken hebben met het verleden, heden en de toekomst van de spoorwegen in Nederland. Onder spoorwegen wordt verstaan: alle hoofd- en lokaalspoorwegen die beheerd of gebruikt werden en worden door Nederlandse spoorbeheerders en vervoerders. We bedoelen dan beheerders als ProRail en vervoerders als NS of zijn rechtsvoorgangers, maar we zijn ook geïnteresseerd in voorwerpen die een relatie hebben met andere historische en hedendaagse vervoerders. Een aparte categorie in de collectie wordt gevormd door de spoor- (en soms ook tram-)wegen in voormalig Nederlands-Indië.

Wij verzamelen

WAT VOOR SOORT VOORWERPEN VERZAMELEN WIJ IN DE COLLECTIE?

 • Foto’s
 • Schilderijen en andere kunstwerken
 • Affiches
 • Schoolplaten
 • Seinen en seinlampen
 • Gebruiksvoorwerpen die op of aan het spoor of station werden gebruikt
 • Dienstregelingen (maar deze collectie hebben we al voor het grootste deel compleet!)
 • Technische (demonstratie) modellen
 • Treinmodellen
 • Informatieborden die op stations hingen en hangen

Wij verzamelen mogelijk

 • Persoonlijke stukken. Wilt u persoonlijke aanstellingsformulieren van een oud-medewerker van de spoorwegen aan het museum schenken? Bedenk dan dat het Spoorwegmuseum hiervan al vele voorbeelden in de collectie heeft. Wij nemen dit soort documenten mogelijk alleen aan in combinatie met een bijzonder persoonlijk voorwerp of verhaal.

 

 • Bijzondere boeken. Het museum bezit een uitgebreide bibliotheek over het verleden, heden en de toekomst van het spoor. Publicaties over buitenlandse spoorwegen of andere openbaarvervoermiddelen worden niet als schenking aangenomen. De meeste boeken over spoorwegen van na 1970 zijn in de bibliotheek aanwezig. Heeft u een ouder boek waarvan u denkt dat het uniek is, dan kunt u natuurlijk altijd een mail sturen om te kijken of we het nog niet in de collectie hebben aan schenkingen@spoorwegmuseum.nl

Wij verzamelen niet

WAT PAST NIET IN DE COLLECTIE?

 • Andere vervoermiddelen en buitenlandse spoorwegen

We verzamelen alleen voorwerpen die te maken hebben met de spoorwegen in Nederland. Heeft u een object dat te maken heeft met industriespoorwegen of andere vervoermiddelen zoals de tram, de bus of de metro? Dan kunt u het beste contact opnemen met een van de vele regionale openbaar vervoermusea.

Bezit u een voorwerp van een buitenlandse spoorwegmaatschappij, dan kunt u zich mogelijk richten tot een van de buitenlands spoorwegmusea.

 • Archiefstukken

Het Spoorwegmuseum is een museum dat op zoek is naar verhalen achter objecten. Het is geen archief. Heeft u historische archiefstukken zoals notulen van een vergadering, correspondentie, dienstorders, reglementen, voorschriften of ongepubliceerde rapporten? Neemt u dan contact op met het Utrechts Archief: https://hetutrechtsarchief.nl/ Daar worden alle archieven van NS en zijn rechtsvoorgangers beheerd.