De hele zomervakantie, t/m 1 september, zijn wij 7 dagen per week geopend. Tot snel in het museum!

Bruiklenen, Beeldaanvraag en Schenkingen

Meer informatie over bruikleen en beeldaanvraag vind je op deze pagina.

Voor vragen over schenkingen, klik hier.

Bruiklenen Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum werkt graag mee aan het bruikleenverkeer om zo een groter deel van onze collectie te kunnen tentoonstellen aan het publiek.

Om het bruikleenverkeer in goede banen te kunnen leiden, dient een bruikleenaanvraag bij voorkeur zes maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen schriftelijk te worden ingediend bij:

Het Spoorwegmuseum
Afdeling Collecties
Maliebaanstation 16
3581 XW Utrecht

 

Om de vraag in behandeling te kunnen nemen, vragen we de volgende gegevens te vermelden:

  • naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt;
  • contactpersoon (naam, functie, telefoon, postadres, e-mail);
  • reden van aanvraag en korte beschrijving van het project;
  • tentoonstellingsperiode(n);
  • tentoonstellingsnaam;
  • objectenlijst met eventueel inventarisnummers;
  • een faciliteitenrapport van de tentoonstellingsruimte.

Ter voorbereiding van de aan te vragen objectenlijst adviseren wij, voordat een officiële aanvraag wordt opgesteld, eerst contact met de afdeling collecties e.pieterse@spoorwegmuseum) op te nemen over mogelijk geschikte voorwerpen uit onze collecties.

Binnen een maand na ontvangst van de officiële aanvraag reageren wij over het al dan niet verstrekken van het bruikleen. Bruiklenen worden toegezegd onder standaardvoorwaarden, vastgelegd in een door het Spoorwegmuseum opgestelde bruikleenovereenkomst.

Fotomateriaal ten behoeve van de tentoonstelling kan apart worden aangevraagd.

Het Spoorwegmuseum rekent een handling fee voor het verwerken van de bruikleenaanvraag.
In de handling fee zijn de volgende kosten opgenomen: administratieve handelingen, het opmaken van conditierapporten, het (beperkt) schoonmaken van de objecten, evenals basis inpakwerkzaamheden (incl. verpakkingsmateriaal).

De hoogte van de handling fee is vastgesteld op €100,- voor het eerste object en €25,- voor elk volgende object.

In de handling fee zijn niet inbegrepen: de kosten van actieve conservering (indien meer dan een half uur per voorwerp), het maken van steunen, inlijsten, verzekering, gespecialiseerde verpakkingswerkzaamheden en -materiaal. Deze kosten worden in rekening gebracht van de bruikleennemer. Over transport van de bruiklenen worden in overleg afspraken gemaakt.

Aanvraag beeldmateriaal

Voor het bestellen van digitale afbeeldingen in hoge resolutie (TIFF-formaat) t.b.v. publicatie, tentoonstelling of particulier gebruik, kunt u een e-mail sturen naar e.pieterse@spoorwegmuseum.nl. Ook vragen omtrent afbeeldingen uit de collectie en de aanvraagprocedure kunnen naar dit e-mailadres worden gestuurd.

Een deel van onze collectie, ruim twintigduizend afbeeldingen, is te vinden op Het Geheugen van Nederland. Wilt u één of meer van deze foto’s in hoge resolutie gebruiken of meer weten over de andere afbeeldingen in onze collectie, neem dan contact op.