Kinderen van Versteeg

Op 17 september 2019 was het precies 75 jaar geleden dat de Nederlandse regering in Londen de spoorwegstaking onder het NS-personeel uitriep.

Dit is aanleiding voor het Spoorwegmuseum om een kleine vaste presentatie en website over de Nederlandse spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog te maken. De presentatie heeft de naam ‘Kinderen van Versteeg’. Het Spoorwegmuseum toont zijn collectie affiches, foto’s, panelen, medailles en andere kleine objecten uit de Tweede Wereldoorlog.

Alle verhalen en collectie-items zijn ook gepubliceerd op het online dossier www.kinderenvanversteeg.nl.

Kinderen van Versteeg

De titel ‘Kinderen van Versteeg’ slaat op de geheime code die NS met het verzet en de Nederlandse regering in ballingschap had afgesproken voor het geval het Nederlandse spoorbedrijf het treinverkeer stil moest leggen om een geallieerde invasie te ondersteunen. Deze code luidde voluit ‘De kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol’. Met Versteeg werd waarnemend NS-directeur Willem Hupkes bedoeld, zijn kinderen waren alle medewerkers van NS.

Omdat de Spoorwegstaking geen losstaand gegeven is en alleen in bredere context begrepen kan worden, staat in deze presentatie ‘Kinderen van Versteeg’ de rol van NS in de Tweede Wereldoorlog centraal. Dit start in het jaar 1939, toen de spoorwegen in Nederland een belangrijke rol speelden bij de mobilisatie. Via de kortdurende oorlogsdagen van 10 tot 15 mei, de capitulatie en bezetting worden vervolgens enkele dilemma’s, keuzes en sleutelmomenten uitgelicht, met de spoorwegstaking als apotheose en de bevrijding als ontknoping. Deze thema’s worden in de tentoonstelling verbeeld met behulp van voorwerpen en documenten uit de collectie van het museum, met gebruik van persoonlijke verhalen.

Podcast

Conservator Evelien Pieterse was altijd gefascineerd door een portret van de chef dienstregelingen bij de NS, tijdens WOII. Als ze op onderzoek gaat, ontdekt ze welk verhaal erachter het schilderij schuilgaat dat is gemaakt door Joop Moesman: een Utrechtse surrealistische schilder die werkte bij de NS. Dit portret was jarenlang niet zichtbaar voor het publiek, maar maakt nu deel uit van de vaste tentoonstelling ‘Kinderen van Versteeg’.
De podcast Topstukken wordt je aangeboden door de VriendenLoterij.

Beladen Treinen

Met 'Beladen Treinen' staat het museum stil bij de transporten van Joden, Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog naar de vernietigingskampen. Deze vaste expositie heeft een permanente plek gekregen in en om een bagagewagen die gevonden is in Roemenië en is online terug te lezen.

Bezoek Beladentreinen.nl