De hele zomervakantie, t/m 1 september, zijn wij 7 dagen per week geopend. Tot snel in het museum!

Seinhuis

Langs het spoor stonden vroeger honderden kleine seinhuizen van waaruit spoorpersoneel zorgde voor de bediening van wissels, seinen en andere zaken die behoren tot de spoorweg.

Seinhuis

Dit seinhuis werd in 1911 gebouwd in Hoogezand-Sappemeer voor de Staatsspoorwegen. In 1986 werd het buiten dienst gesteld, waarna het in 1988 op het buitenterrein van het Spoorwegmuseum weer werd opgebouwd. Boven de ingang van het seinhuis staat een grote ‘T’: daarmee werd aangegeven dat in het seinhuis een ‘treindienstleider’ werkte, of dat er een telefoon of telegraaf aanwezig was waarmee je een treindienstleider kon bereiken. De treindienstleider ging over de veiligheid op een traject en was zo onder meer verantwoordelijk voor de seinen.

Bediening

Deze seinhuizen zijn niet meer in gebruik, want tegenwoordig vindt de bediening van het spoorwegnet plaats vanuit een dertiental hoofdposten. De naam van de functie veranderde hierdoor van seinhuiswachter in treindienstleider.